C C C C A+ A A- X

ПРАВИЛА ЗА ДОПУСКАНЕ В СЪДЕБНА ЗАЛА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ ПО ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН/МЕДИЕН ИНТЕРЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Дата на публикуване 4 юни 2020 Последна редакция 4 юни 2020 Новини Отпечатай

Контактите между Окръжен съд-Силистра, Районен съд-Силистра, Районен съд-Дулово, Районен съд-Тутракан и представители на медии се осъществяват от Експерт „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд-Силистра.

Пресцентър на Окръжен съд-Силистра
„Връзки с обществеността“ – Пепа Денева
press_os_silistra@abv.bg,
служебен телефон 086 816616, мобилен телефон 0888 518 472

При проявен интерес към предстоящо за разглеждане дело, представителят на медията трябва да изпрати имейл до пресцентъра на съда с обосновано искане за информация по делото.

При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение на съдебния състав, в съдебната зала се допускат представители на медии, след предварителна писмена заявка, при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване на разпространението на вирусни заболявания, както и на правилата и мерките за достъп до сградата на съда и в съдебна зала.

Заявлението може да е със свободен текст или по образец на съда, до който е адресирано*. / Вижте образеца в края на настоящите правила /.

При получено разрешение за присъствие в съдебната зала представителят на медията, със съдействието на служителят „Връзки с обществеността“ присъства в съдебната зала по време на провеждане на делото.

Представител на медия в това му качество може да присъства в залата само за конкретното дело, за което е подал заявка и е получил разрешение от съдебния състав.

В сградата на съда и в съдебните зали е задължително присъстващият представител на медията да бъде с поставено на лицето лично предпазно средство - маска, или шлем.

Настоящите правила за допускане в съдебна зала на представители на медии по дела с обществен/медиен интерес в условията на пандемия са съобразени с изискванията на Висшият съдебен съвет за опазване живота и здравето на всички хора, и имат действие до момента на промяна на обстоятелствата, наложили въвеждането им.

Нашата цел е да съдействаме максимално на представителите на медиите, за да има прозрачно и разбираемо отразяване на дейността на съда в условията на пандемия.

 

*Образец по т. 4 Заявка за достъп до РС-Дулово.docx

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация