C C C C A+ A A- X

Декларации

Декларации по ЗПРКИ

РАЙОНЕН СЪД – ДУЛОВО

РЕГИСТЪР

НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЗПКОНПИ

Вх. № и дата Име, презиме и фамилия на задълженото лице Длъжност в Районен съд - Дулово Встъпителни декларации Ежегодни декларации При освобождаване от длъжност
1/25.05.2018 г. Радка Стоянова Тодорова съдебен деловодител ДА - -
2/28.05.2018 г. Видко Кирилов Ризанов съдебен архивар ДА - -
3/30.05.2018 г. Нина Райчева Станчева съдебен секретар ДА - -
4/30.05.2018 г. Росица Стоянова Радева съдебен секретар ДА - -
5/30.05.2018 г. Велемира Николова Мещерова - Иванова съдебен секретар ДА - -
6/31.05.2018 г. Петър Петров Кралев призовкар ДА - -
7/31.05.2018 г. Павлина Йорданова Кралева главен счетоводител ДА - -
8/31.05.2018 г. Гинка Георгиева Кунева административен секретар ДА - -
9/01.06.2018 г. Нели Драганова Неделчева съдебен деловодител ДА - -
10/04.06.2018 г. Донка Йорданова Карагьозова съдебен деловодител ДА - -
11/05.06.2018 г. Ивелина Димитрова Димитрова съдебен деловодител ДА - -
12/06.06.2018 г. Кремена Кирилова Кирилова - Добрева съдебен деловодител ДА - -
13/02.05.2019 г. Павлина Йорданова Кралева главен счетоводител - ДА -
14/03.05.2019 г. Петър Петров Кралев призовкар - ДА -
15/03.05.2019 г. Ивелина Димитрова Димитрова съдебен деловодител - ДА -
16/03.05.2019 г. Велемира Николова Мещерова - Иванова съдебен секретар - ДА -
17/07.05.2019 г. Гинка Георгиева Кунева административен секретар - ДА -
18/08.05.2019 г. Видко Кирилов Ризанов съдебен архивар - ДА -
19/13.05.2019 г. Росица Стоянова Радева съдебен секретар - ДА -
20/13.05.2019 г. Донка Йорданова Карагьозова съдебен деловодител - ДА -
21/13.05.2019 г. Нели Драганова Неделчева съдебен деловодител - ДА -
22/13.05.2019 г. Радка Стоянова Тодорова съдебен деловодител - ДА -
23/14.05.2019 г. Нина Райчева Станчева съдебен секретар - ДА -
24/14.05.2019 г. Кремена Кирилова Кирилова - Добрева съдебен деловодител - ДА -
25/14.05.2020 г. Павлина Йорданова Кралева Главен счетоводител - ДА -
26/14.05.2020 г. Гинка Георгиева Кунева Административен секретар - ДА -
27/15.05.2020 г. Радка Стоянова Тодорова Съдебен деловодител - ДА -
28/15.05.2020 г. Росица Стоянова Радева Съдебен секретар - ДА -
29/15.05.2020 г. Влемира Николова Мещерова - Иванова Съдебен секретар - ДА -
30/18.05.2020 г. Ивелина Димитрова Димитрова Съдебен деловодител - ДА -
31/20.05.2020 г. Петър Петров Кралев Призовкар - ДА -
32/20.05.2020 г. Нели Драганова Неделчева Съдебен деловодител - ДА -
33/26.05.2020 г. Видко Кирилов Ризанов Съдебен архивар - ДА -
34/27.05.2020 г. Донка Йорданова Карагьозова Съдебен деловодител - ДА -
35/02.06.2020 г. Нина Райчева Станчева Съдебен секретар - ДА -
36/05.06.2020 г. Кремена Кирилова Кирилова - Добрева Съдебен деловодител - ДА -
37/26.04.2021 г. Павлина Йорданова Кралева Главен счетоводител - ДА -
38/27.04.2021 г. Влемира Николова Мещерова - Иванова Съдебен секретар - ДА -
39/28.04.2021 г. Гинка Георгиева Кунева Административен секретар - ДА -
40/28.04.2021 г. Росица Стоянова Радева Съдебен секретар - ДА -
41/07.05.2021 г. Ивелина Димитрова Димитрова Съдебен деловодител - ДА -
42/10.05.2021 г. Донка Йорданова Карагьозова Съдебен деловодител - ДА -
43/10.05.2021 г. Нели Драганова Неделчева Съдебен деловодител - ДА -
44/10.05.2021 г. Видко Кирилов Ризанов Съдебен архивар - ДА -
45/10.05.2021 г. Радка Стоянова Тодорова Съдебен деловодител - ДА -
46/10.05.2021 г. Нина Райчева Станчева Съдебен секретар - ДА -
47/12.05.2021 г. Петър Петров Кралев Призовкар - ДА -
48/12.05.2021 г. Кремена Кирилова Кирилова - Добрева Съдебен деловодител - ДА -
49/19.11.2021 г. Росица Стоянова Радева Съдебен секретар - - ДА
50/14.03.2022 г. Веселинка Вълчева Русева Съдебен секретар ДА - -
51/05.05.2022 г. Гинка Георгиева Кунева Административен секретар - ДА -
52/09.05.2022 г. Видко Кирилов Ризанов Съдебен архивар - ДА -
53/09.05.2022 г. Кремена Кирилова Кирилова - Добрева Съдебен деловодител - ДА -
54/10.05.2022 г. Павлина Йорданова Кралева Главен счетоводител - ДА -
55/10.05.2022 г. Петър Петров Кралев Призовкар - ДА -
56/11.05.2022 г. Донка Йорданова Карагьозова Съдебен деловодител - ДА -
57/11.05.2022 г. Нели Драганова Неделчева Съдебен деловодител - ДА -
58/11.05.2022 г. Ивелина Димитрова Димитрова Съдебен деловодител - ДА -
59/11.05.2022 г. Радка Стоянова Димитрова Съдебен деловодител - ДА -
60/11.05.2022 г. Велемира Николова Мещерова - Иванова Съдебен секретар - ДА -
61/12.05.2022 г. Нина Райчева Станчева Съдебен секретар - ДА -
62/12.12.2022 г. Росица Стоянова Радева Съдебен секретар - - ДА
63/24.02.2023 г. Павлина Йорданова Кралева Главен счетоводител - ДА -
64/24.02.2023 г. Гинка Георгиева Кунева Административен секретар - ДА -
65/24.02.2023 г. Видко Кирилов Ризанов Съдебен архивар - ДА -
66/01.03.2023 г. Петър Петров Кралев Призовкар - ДА -
67/09.03.2023 г. Донка Йорданова Карагьозова Съдебен деловодител - ДА -
68/09.03.2023 г. Нели Драганова Неделчева Съдебен деловодител - ДА -
69/13.03.2023 г. Велемира Николова Мещерова-Иванова Съдебен секретар - ДА -
70/20.03.2023 г. Радка Стоянова Тодорова Съдебен деловодител - ДА -
71/20.03.2023 г. Ивелина Димитрова Димитрова Съдебен деловодител - ДА -
72/10.05.2023 г. Кремена Кирилова Кирилова-Добрева Съдебен деловодител - ДА -
73/15.05.2023 г. Нина Райчева Станчева Съдебен помощник - ДА -
74/16.05.2023 г. Веселинка Вълчева Русева Съдебен секретар - ДА -
75/05.06.2023 г. Нели Драганова Неделчева Съдебен деловодител - - ДА
77/26.07.2023 г. Видко Кирилов Ризанов Съдебен архивар - - ДА
78/03.08.2023 г. Веселинка Вълчева Русева Съдебен секретар - - ДА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация