C C C C A+ A A- X

История

Първият съдоустройствен закон на Княжество България от 1880 год., приет след Освобождението, включва като първа инстанция мирови или окръжни съдилища, като втора инстанция окръжни или апелативни съдилища и като касационна инстанция върховен касационен съд.

Територията на Княжество България е разделено на 31 съдебни окръга, един от които включва мирови съдилища в Силистра, Дулово (Аккадънлар) (през 1893 г. е открито Околийско мирово съдилище) и Тервел (Куртбунар).

Те съществуват до войните и окупацията на Южна Добруджа от Румъния през 20-години на миналия век.

Съгласно сключената на 07.09.1940 год.  Крайовска спогодба с Румъния България си възвръща Южна Добруджа.

Започва изграждането на съдебната система на региона.

Към март 1941 год. в Околийски съд с. Аккадънлар вече работят съдия Константин Унджиевь, а от декември същата година съдия Георги Петров Поповь

От юли 1942 год. населеното място е преименувано на с.Дулово, на името на славната българска династия Дуло.

В Дуловски околийски съд до декември 1952 год. работят околийските съдии Борись Грънчаров, Васил Тенев, Георги Аврамов Георгиев, Кирил Тюлев, Коста Д. Семерджиев, Добри Йорданов, Методи Йосифов Комел, Петко Цонев, Изет Мустафов, Сократ Борисов Александрийски.

От юни 1947 год. съществува длъжността „административен секретар” на съда.

Като народни съдии в Дуловски народен съд от края на 1952 год. до юни 1971 год. работят Сократ Борисов Александрийски,  Емилия Стефанова Цанева, Найден Иванов Радковски, Иван Василев Янков, Анатол Василев Луканов, Пъшо Радулов Радулов.

Като районни съдии в Дуловски районен съд до 30.05.1976 год., когато с решение на Държавния съвет на НР България Районният съд в гр.Дулово (С указ на Народното събрание от 31.01.1960 г. Дулово е обявено за град) е закрит, работят Пъшо Радулов Радулов и Добрила Тодорова Василева.

През март 1985 г. Районен съд гр.Дулово е отново открит.

От тогава до септември 2007 год. в него работят:

от юли 1985 г. до  януари 1991 г. Председател на съда е съдия Жеко Милушев Атанасов

от октомври 1992 г. до  август 1993 г. Председател на съда е съдия Татяна Димитрова Тихчева

от септември 1993 г. до юни 1994 г. като съдии в ДРС са работили: Милко Борисов Гюров – Председател на Районен съд гр.Силистра, Ирена Симеонова Русчева – районен съдияТеодора Василева Василева – районен  съдияДимо Малчев Димов – районен съдияПавлина Димитрова Георгиева – районен съдия, Тодор Костадинов Тодоров – районен съдия;

от октомври 1994 г. до юли 1999 г. Председател на съда е съдия Милко Борисов Гюров;

през 1996 г. като Съдия изпълнител е работил Златко Иванов Нотев;

от март 1997 г. до октомври 2004 г. Районен съдия е Николай Гунчев Гунчев;

от април 1997 г. до септември 1998 г. Съдия изпълнител е Веселин Димитров Димитров;

от юни 1999 г. като Съдия изпълнител и от август 1999 г. като изпълняващ функциите на Съдия по вписванията  до септември 2002 г. работи Стефка Райчева Недялкова;

от юли 1999 г. до октомври 2004 г. Председател на съда е съдия Веселин Димитров Димитров;

от юли 2001 г. до октомври 2004 г. Районен съдия е Кремена Тодорова Кабаиванова;

от януари 2003 г. Съдия изпълнител е Павлина Иванова Минкова;

от март 2003 г. до юни 2004 г. Съдия изпълнителя Павлина Иванова Минкова изпълнява функциите на Съдия по вписванията

от юни до октомври 2004 г. Съдия по вписванията е Пламен Неделчев Димитров

от ноември 2004 г. до август 2005 г. Съдия по вписванията в ДРС е Величка Маринова;

от октомври 2004 г. до април 2009 г. Административен ръководител – Председател на ДРС  е Пламен Неделчев Димитров;

от ноември 2004 г. до февруари 2007 г. Зам. Адм. ръководител – Зам. председател на съда е Николай Гунчев Гунчев;

от декември 2004 г. до август 2008 г. като районен съдия в ДРС работи съдия Мирослав Стефанов Христов;

от февруари 2007 г. Съдия по вписванията е Миглена Георгиева Попова;

от юни 2007 г. до ноември 2009 г. Съдия по вписванията е Ирфан Ахмед Муса;

от юли 2007 г. до май 2020 г. Заместник административен ръководител – Зам. председател на съда е Веселин Димитров Димитров;

от януари 2009 г. като районен съдия работи Надежда Маринова Александрова;

от април 2009 г. до декември 2020 г. Административен ръководител-Председател на ДРС е Николай Костадинов Кънчев;

от август 2009 г. до началото на февруари 2011 г. като районен съдия работи Силвия Димитрова Христова;

от м. март 2016 г. до декември 2020 г. като районен съдия работи Емил Василев Николаев;

от м. януари 2021 г. Административен ръководител - председател на съда е Емил Василев Николаев.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация